GDPR

Persondataforordningen: Personoplysninger, datasikkerhed og fortrolighed.

I forbindelse med, at du ønsker en konsultation hos kkdortetoft vil der blive optaget en journal. Det er naturligvis frivilligt at give sine personoplysninger, men uden disse vil det ikke være muligt at oprette en journal og vi vil ikke kunne tilbyde dig behandling.

Styrelsen for patientsikkerhed kræver, at der ved kosmetisk behandling er en patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Din journal vil indeholde personhenførbare oplysninger som navn, adresse, cpr. Nummer, tlf. nummer og mail, men også personfølsomme data, som oplysninger om dit helbred og evt. medicin forbrug.

Vi arbejder med elektronisk journal system og har databehandler aftale med CBIT. Papirer og andre arbejdsdokumenter opbevares i aflåst skab eller makuleres umiddelbart efter anvendelse.

For de lovpligtige billeder gælder, at når de er lagt i klientens elektroniske journal slettes de i det anvendte kamera.

Journal materiale bliver opbevaret i 10 år efter din sidste behandling.

Det er ikke lovligt at udlevere kopi eller oplysninger til andre klinikker eller behandlere uden dit samtykke. Kkdortetoft er ikke forpligtiget til at udlevere kopi eller oplysninger til klinikker eller behandlere.

Ved særlige omstændigheder som ved utilsigtede hændelser eller ved tilsyn fra Stps kan der være tale om lovpligtig gennemgang af jr. materiale. Der kan i visse tilfælde være behov for at lave anonymiseret indberetninger til producenterne af de produkter der anvendes i klinikken.

Du skal som klient give skriftlig samtykke til at vi indsamler data før vi kan tilbyde dig behandling.

Klinikken er underlagt tavshedspligt, du har ret til indsigt i personoplysningerne, ret til at få ændret eller slettet oplysningerne i din journal.

Ønsker du at få udleveret kopi af din journal kan dette ske ved personlig fremmøde i klinikken, der gælder det samme om du ønsker din journal slettet.

Såfremt der sker tyveri af data informeres der inden for 72 timer. Dette sker via kosmetisk klinik v. Dorte Tofts hjemmeside eller /og facebook side

Når du kontakter klinikken på sms, mail eller via facebook undlad venligst at skrive dit cpr nummer.